Nordiska dansboken

Nordiska kadriljer

Förstasida
Samling af Nordiska Kadriljer är en bok med beskrivningar till tolv kadriljer. Boken beräknas komma av trycket våren 2022. Koreografen Anna Löfgren har tolkat nordiska originalbeskrivningar från tiden 1760 till 1810. Boken innehåller förord, förklaringar, koreografier och källförteckning. Boken är gjord i samarbete med kapellmästare Wilhelm Dahllöf och barockviolinisten Rebecka Karlsson. Den är avsedd att användas vid historiska danstillfällen, exempelvis 1700-talsbaler. Boken ansluter i stavning till Gustaf af Leopolds ortografi från 1796 och innehåller snitt från franska 1700-talsdansböcker. Formgiven av Wilhelm Dahllöf enligt äldre dansböcker, med hårt band prytt med marmorerat papper.